از تن ماهی پژوهش برای رفع کک و مک استفاده نمایید

تغذیه کنسرو ماهی تن
ماهی تن انواع مختلفی دارد. با این حال، به طور کلی یک منبع عالی از پروتئین است که چربی و کالری کمی دارد.

بسته بندی کنسرو ماهی تن در روغن یا آب می تواند بر محتوای غذایی آن تأثیر بگذارد. کنسرو ماهی تن بسته بندی شده در روغن تمایل به کالری و چربی بیشتری نسبت به کنسرو ماهی تن بسته بندی شده در آب دارد.

لازم به ذکر است تن ماهی پژوهش جزو معروف ترین برند تن ماهی می باشد.

تن ماهی

جدول زیر اطلاعات کلیدی تغذیه ای را بین 1 اونس (حدود 28 گرم) از سه نوع مختلف ماهی تن مقایسه می کند: تازه، کنسرو شده در روغن، و کنسرو شده در آب (Trusted Source1Trusted Source، Trusted Source2Trusted Source، 3Trusted Source).

به طور کلی، کنسرو ماهی تن نسبت به تازه دارای سدیم بیشتری است. با این حال، تعداد کالری و مقدار چربی کل و چربی اشباع شده بستگی به این دارد که ماهی تن در روغن یا آب بسته بندی شده باشد.

محتوای مواد مغذی می تواند بین برندها بر اساس نحوه بسته بندی ماهی تن متفاوت باشد، بنابراین بهتر است برچسب آن را بررسی کنید.

کنسرو ماهی تن بسته بندی شده در آب ممکن است دارای اسید دوکوزاهگزانوئیک (DHA) بیشتری باشد (منبع مورد اعتماد).

DHA نوعی اسید چرب امگا 3 است که به ویژه برای سلامت مغز و چشم مهم است